Marathi Jokes/SMS


Marathi jokes - सरदारसमंधी प्रश्न -2
प्रश्न - सरदारजीला जर तासन तास व्यस्त ठेवायचे असेल तर तुम्ही काय कराल?
उत्तर - ?
....
....
विचार करा...
....
....
....
अजुन विचार करा ...
....
....
....
....
बरोबर उत्तर - एका कागदावर दोन्हीकडून ' प्लीज टर्न ओव्हर' असं लिहून त्याला वाचायला द्या...

No comments:

Post a Comment