Marathi Jokes/SMS


Marathi Jokes वाचण्याची परिक्षा.
1. ही तर एक मांजर आहे.

2. ही तर सरदार मांजर आहे. .

3. ही तर पाच मांजर आहे.

4. ही तर मिनीट मांजर आहे.

5. ही तर पर्यंत मांजर आहे.

5. ही तर कसा मांजर आहे.

6. ही तर व्यस्त मांजर आहे.

7. ही तर राहाला मांजर आहे.


आता प्रत्येक ओळ वाचा.

आता तिसऱ्या शब्दावर जावून वरुन खालपर्यंत प्रत्येक ओळीतला तिसरा शब्द वाचा.

No comments:

Post a Comment