Marathi Jokes/SMS


Marathi Jokes सरदारसमंधी प्रश्न -
प्रश्न - सरदारजीला जर एखाद्या मासळीला मारायचे असेल तर तो तीला कसे मारेल?
उत्तर - .....
...
...
...
....
विचार करा...
....
...
...
अजुन विचार करा ...
...
...
...
...
...

बरोबर उत्तर - पाण्यात डूबवून डूबवून...

No comments:

Post a Comment