Marathi jokes/SMS


Marathi Jokes - नाईट वॉचमन
जाहिरातीमुळे काही समस्या फार लवकर सोडविल्या जावू शकतात... एका सरदारजीने कुठेतरी वाचले आणि पेपरमध्ये नाईट वॉचमनसाठी जाहिरात दिली... त्याच रात्री त्याच्या घरी चोरी झाली.

No comments:

Post a Comment