Funny Marathi SMS Joke


गंपूला एक जण सारखा सारखा मिस्ड कॉल देऊन त्र


ास देत असतो . कंटाळून गंपू सिमकार्ड बदलतो आणि त्याला एसएमएस करतो , ' मी ते सिमकार्ड बंद केलं .... आता कसा मला मिस्ड कॉल देशील ??

No comments:

Post a Comment